TrueSports ‘Passion Makes Connection’ จากโฆษณาแห่งปีที่คุณประทับใจ ที่ได้วิวเยอะที่สุดของทรู สร้างประกฏการณ์ 33 ล้านวิว จากคนไทยทั้งประเทศ