/news/young_spark

News

Jun 06,2019

YOUNG SPARK

โครงการ Young Spark อีกหนึ่ง Workshop ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงได้มาเรียนรู้การทำงานของเอเจนซี่ระดับประเทศกับคนโฆษณาตัวจริงเเนวหน้าของเมืองไทย