นักเรียนอาชีวะการโรงแรมคนหนึ่ง มีความฝันที่อยากจะเป็นบาริสต้า

แต่เธอต้องฝ่าอุปสรรค ทั้งความยากลำบากความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งหลายคนอาจจะท้อและล้มเลิก

แต่เธอเลือกที่จะพยายามและลงมือทำ จนสุดท้ายโอกาสที่ดีก็มาถึง...