เพราะดูโกรรู้ว่า...คุณแม่อยากให้ลูกมีความพร้อมสำหรับอนาคต สามารถเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างดีในสังคม

จึงอยากให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์

ดูเม็กซ์ ดูโกร จึงมาพร้อม 3 สารอาหารสำคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการพื้นฐานของเด็กทั้ง 3 ด้าน

ในราคาที่คุ้มค่า โดยนำเสนอผ่านบทเพลงสนุกๆ ของครอบครัวป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ